+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οικονομικοί Όροι

Οικονομικοί Όροι

Προκαταβολή-Οριστικοποίηση κράτησης: Για την οριστικοποίηση (επιβεβαίωση) της κράτησης θέσης, ο γονέας/κηδεμόνας καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η κατασκήνωση και έχει γνωστοποιηθεί σε αυτόν, το 20% του συνολικού ποσού στο όνομα του παιδιού. Η κατάθεση γίνεται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής. Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου θα πρέπει να αποστέλλεται με email στο kids@sportcamp.gr, η αντίστοιχη επωνυμία και ΑΦΜ καθώς και το ονοματεπώνυμο του παιδιού.

Εξόφληση: Το υπόλοιπο εξοφλείται μέσω τραπέζης έως την προηγούμενη από την ημέρα άφιξης του παιδιού στην κατασκήνωση και εκδίδεται απλή απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο εφόσον το τιμολόγιο έχει εκ των προτέρων ζητηθεί. Η εξοφλητική απόδειξη ή το τιμολόγιο εκδίδεται την ημέρα αναχώρησης του κατασκηνωτή.

Έκπτωση early bird: Η προσφορά ισχύει για κατάθεση προκαταβολής (30%) ή του συνολικού ποσού με ανάλογη έκπτωση σε κάθε περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Α΄ κατασκηνωτική περίοδος

  • Προκαταβολή έως 01/05 =>> Έκπτωση 10%
  • Εξόφληση έως 01/05 =>> Έκπτωση 20%

Β΄ κατασκηνωτική περίοδος

  • Προκαταβολή έως 15/05 =>> Έκπτωση 10%
  • Εξόφληση έως  15/05 =>> Έκπτωση 20%

Γ΄ κατασκηνωτική περίοδος

Προκαταβολή έως 15/05 =>> Έκπτωση 10%

Δ΄ & Ε΄ κατασκηνωτικές  περίοδοι

Προκαταβολή έως 31/05 =>> Έκπτωση 10%

Κατασκηνωτικά προγράμματα Αυγούστου (Counselors in Training (CIT) & Multi Action Camp)

Προκαταβολή έως 31/05 =>> Έκπτωση 10%

Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν ισχύει το ποσοστό έκπτωσης.

Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν ισχύει το ποσοστό έκπτωσης.

Πολιτική ακυρώσεων/ επιστροφών

  1. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής κατασκηνωτή 

Σε περίπτωση ακύρωσης πριν την άφιξη του κατασκηνωτή, επιστρέφεται το ποσό προκαταβολής (ή το συνολικό ποσό για την έκπτωση early bird με προεξόφληση), εφόσον ισχύουν τα παρακάτω:

Η ακύρωση γνωστοποιείται έως 14 ημέρες πριν την άφιξη του παιδιού

Η ακύρωση γνωστοποιείται μέσω αποστολής email προς kids@sportcamp.gr. Στο email θα πρέπει να επισυνάπτεται ο λογαριασμός IBAN, ονοματεπώνυμο δικαιούχου και η τράπεζα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή του ποσού.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν προβλέπεται επιστροφή ποσού

  1. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης κατασκηνωτή

Για το πρόγραμμα των 2 εβδομάδων: έως την 7η ημέρα (6 διανυκτερεύσεις) επιστρέφεται το 30% του συνολικού ποσού. Μετά την 7η διανυκτέρευση δεν προβλέπεται επιστροφή ποσού.

Για το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα: έως την 2η μέρα (1 διανυκτέρευση) χρεώνεται η αναλογία των ημερών παραμονής. Μετά τη 2η διανυκτέρευση δεν προβλέπεται επιστροφή ποσού.