+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων

 

1.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Λουτράκι Ν. Κορινθίας (Περιοχή Κατουνίστρα, ΤΚ 20300), Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 094210840, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (εφεξής: «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.») είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγουμε από εσάς για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς και το παιδί σας, αλλά και από τους αιτούντες πρόσληψη σε θέση εργασίας στις εταιρείες του Ομίλου μας «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σας ταυτοποιούν ως φυσικά πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. Περαιτέρω ο Διαδικτυακός Τόπος «SPORTCAMPKIDS.GR», εφεξής η «Ιστοσελίδα», ενδέχεται να συλλέξει αυτόματα προσωπικά δεδομένα κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν και τελεί υπό τη διαχείριση της «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτική ζωή των πελατών της και του προσωπικού της και επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα με απόλυτο σεβασμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και τη λοιπή Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, για να ενημερωθείτε τόσο για τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς και το παιδί σας - κατασκηνωτή, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, τον σκοπό επεξεργασίας, τη χρήση τους, όσο και για τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσής σας, σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του «ΓΚΠΔ». Εάν επιθυμείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε να απευθύνετε ερώτημα στη διεύθυνση: dpo@sportcamp.gr

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της επιχείρησής μας («ΥΠΔ») στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo.sportcamp.gr

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ εδώ .

 

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ

Προκειμένου να συμμετάσχετε στα κατασκηνωτικά προγράμματα της ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. μέσω πλατφόρμας/φόρμας εγγραφής, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://conferience.com/app/SportcampRegistration συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των κατασκηνωτών και των γονέων τους.

Ενημέρωση αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη συνεργασία των εταιριών CONFERIENCE LTD & της ΣΟΦΤΜΠΙΖ ΙΚΕ με την ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

 

3.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

α./ Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με σας και το παιδί σας – κατασκηνωτή και μας επιτρέπει να σας αναγνωρίζουμε, και αναγράφονται αναλυτικά στο Δελτίο Εγγραφής Κατασκηνωτή/Δελτίο Υγείας και τη Δήλωση Ενημέρωσης για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Δήλωση Συγκατάθεσης Γονέα / Κηδεμόνα κάντε κλικ εδώ, που καλείστε να υπογράψετε και μας προσκομίσετε κατά την εγγραφή του παιδιού και πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο υπογράφετε για τη συμμετοχή του παιδιού σας σε ειδικά προγράμματα/δράσεις της κατασκήνωσης. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας, τα συλλέγουμε είτε από σας, είτε από τους αρμόδιους Ασφαλιστικούς Φορείς/Ταμεία, είτε από τις Εργοδότριες Εταιρείες / Οργανισμούς / Συλλόγους μέσω των οποίων συμμετέχει το παιδί σας στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Ειδικότερα επεξεργαζόμαστε τα δικά σας στοιχεία, εφόσον είστε γονέας/κηδεμόνας του κατασκηνωτή κι ενδεικτικά το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα οικίας/εργασίας), επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, τα στοιχεία της Εργοδότριας Εταιρείας/Οργανισμού/Συλλόγου / Ασφαλιστικού Φορέα/Ταμείου εφόσον το παιδί σας συμμετέχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα μέσω αυτών, τα στοιχεία του ετέρου γονέα, τα στοιχεία πληρωμής (ενδεικτικά Α.Φ.Μ.), καθώς και τα στοιχεία του παιδιού σας-κατασκηνωτή (ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ με λοιπά δικαιολογητικά: υποχρεωτικά για εγγραφές μέσω Δ.ΥΠ.Α (Πρώην ΟΑΕΔ). Επίσης επεξεργαζόμαστε ιατρικά δεδομένα του κατασκηνωτή, όπως αυτά γνωστοποιούνται από σας και αναλύονται λεπτομερώς στο Δελτίο Υγείας του παιδιού, για τα οποία λαμβάνουμε ιδιαίτερα μέτρα φύλαξης και προστασίας.

Προαιρετικά συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε το αγαπημένο άθλημα του κατασκηνωτή & την επιθυμία του να διαμένει στην ίδια ομάδα με φίλο του (ιδίου φύλου/ηλικίας) ή άλλες τυχόν επιθυμίες του, το email σας, καθώς και φωτογραφίες/βίντεο από τις δράσεις της κατασκήνωσης.

β./ Για τους αιτούντες πρόσληψη σε θέση εργασίας στην επιχείρησή μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, που αναγράφονται αναλυτικά στα έντυπά μας – αίτηση για εργασία στις εταιρείες του Ομίλου μας «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» κάντε κλικ εδώ, την οποία υπογράφετε και μας προσκομίζετε οικειοθελώς. Ενδεικτικά επεξεργαζόμαστε το επώνυμό σας, το όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας, γραμματικές γνώσεις/στοιχεία εκπαίδευσης, ομιλούμενες γλώσσες, τυχόν προϋπηρεσία και όσα άλλα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε, καθώς και την επιλογή θέσης εργασίας σε μία από τις δύο ως άνω εταιρείες του Ομίλου μας.

Με την οικειοθελή από πλευρά σας υποβολή της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος δίνετε τη συγκατάθεσή σας στις εταιρείες του Ομίλου μας «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ως υπεύθυνες επεξεργασίας, για την επεξεργασία των δεδομένων σας που αναγράφονται σε αυτά, με σκοπό την πιθανή πρόσληψή σας είτε στην εταιρεία «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», είτε στην «ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», ανάλογα με τη δική σας επιθυμία. Η συγκατάθεσή σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα οποτεδήποτε. Οι ως άνω εταιρείες  -εφόσον δεν γίνει πρόσληψη- θα τηρήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα (βιογραφικό σημείωμα) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σεβόμενες απολύτως την ιδιωτικότητά σας. Μετά την πάροδο του χρόνου τήρησης, τα βιογραφικά θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο. Τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, ούτε διαβιβάζονται εκτός ΕΕ. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας σε εξωτερικό συνεργάτη μας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αιτήσεώς σας, ο οποίος θα έχει δεσμευθεί για την τήρηση του απορρήτου και την προστασία των δεδομένων σας με έγγραφη μεταξύ μας συμφωνία, κατά τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

γ./ Επίσης επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα του προσωπικού μας (όπως ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φωτογραφίες, βιογραφικό σημείωμα, κλπ), σύμφωνα με την διαδικασία που γνωστοποιείτε νομίμως στους εργαζομένους μας, είτε κατά τον χρόνο πρόσληψης αυτών, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στην επιχείρησή μας, τηρουμένης της κείμενης εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, της εσωτερικής πολιτικής της επιχείρησής μας και της μεταξύ μας σύμβασης εργασίας.

δ./ Εκτός των ανωτέρω υπό στοιχ. 2α΄, β΄ και γ΄, επεξεργαζόμαστε την αλληλογραφία που ανταλλάσσετε μαζί μας ή απευθύνετε σε μας μέσω επιστολών, email και κοινωνικών δικτύων.

Επεξεργαζόμαστε επίσης την τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής θέσης του υπολογιστή ή της συσκευής σας σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS, Bluetooth, καθώς και της διεύθυνσης IP, που προέρχονται από τους χρήστες, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε δυνατότητες βάσει τοποθεσίας και ενεργοποιείτε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών τοποθεσίας στη συσκευή και τον υπολογιστή σας.

 

4. ΣΚΟΠΟΙ / ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε:

Α) Για τους πελάτες μας:

α./ τα παραπάνω υποχρεωτικά στοιχεία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, την φορολόγηση / έκδοση τιμολογίων, τις επιδοτήσεις δικαιούχων Δ.ΥΠ.Α (Πρώην ΟΑΕΔ )/ Ασφαλιστικών Ταμείων.

β./ τα ανωτέρω δεδομένα για την ταυτοποίησή σας, καθώς και για την ταυτοποίηση του παιδιού σας και τυχόν τρίτου προσώπου που εσείς εξουσιοδοτήσετε νομίμως να παραδίδει/παραλαμβάνει το παιδί σας στην/από την κατασκήνωση, για την εκπλήρωση συμβατικών ή/και νομίμων υποχρεώσεών μας σύμφωνα και με τον κανονισμό λειτουργίας της κατασκήνωσης, για την εκτέλεση και ομαλή λειτουργία της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας συναφθείσης σύμβασης.

γ./ τα ιατρικά δεδομένα του κατασκηνωτή βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, για λόγους προστασίας της υγείας & ασφάλειας του ιδίου του παιδιού-κατασκηνωτή, αλλά και για την προστασία της δημόσιας υγείας.

δ./ το φύλλο αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών μας, που συμπληρώνετε προαιρετικά και ονομαστικά εφόσον  το επιθυμείτε, προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να αναβαθμίσουμε την εμπειρία μας και για στατιστικούς σκοπούς.

ε./ τα προαιρετικά στοιχεία κατασκηνωτή (τυχόν επιθυμίες) για την καλύτερη προσαρμογή του παιδιού στα προγράμματα της κατασκήνωσης, εφόσον το επιθυμείτε.

στ./ το email σας, για να σας ενημερώνουμε για διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις, υπηρεσίες μας, εκπτωτική πολιτική, αθλητικά γεγονότα, προσφορές μας κι εφόσον επιθυμείτε για τις δράσεις όλων των επιχειρήσεων του Ομίλου μας (Sportcamp / Ypanema), βάσει ρητής συγκατάθεσής σας.

ζ./ φωτογραφίες και βίντεο με ενδεχόμενη ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στις Ιστοσελίδες της Εταιρείας, για λόγους διαφημιστικής προβολής της επιχείρησής μας και των δράσεών μας, βάσει ρητής συγκατάθεσής σας.

Β) Για τους αιτούντες πρόσληψη σε θέση εργασίας στις επιχειρήσεις του Ομίλου μας:

όλα τα παραπάνω στοιχεία σας κατόπιν αιτήσεώς σας και με τη ρητή συγκατάθεσή σας στο πλαίσιο αξιολόγησης των προσόντων σας για την πιθανή σύναψη μεταξύ μας σύμβασης εργασίας.

Γ) Για τους εργαζομένους στην επιχείρησή μας όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει της κείμενης εργατικής, ασφαλιστικής, φορολογικής και περί παιδικών κατασκηνώσεων νομοθεσίας, αλλά και βάσει της μεταξύ μας συναφθείσης σύμβασης εργασίας.

 

5. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ. θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ή να εγγραφεί στην λίστα παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Α.Ε. έχει την δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα:

Τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής θέσης του υπολογιστή ή της συσκευής σας σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS, Bluetooth, καθώς και της διεύθυνσης IP, που προέρχονται από τους χρήστες, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε δυνατότητες βάσει τοποθεσίας και ενεργοποιείτε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών τοποθεσίας στη συσκευή και τον υπολογιστή σας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο και στις σελίδες σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Μόνο άτομα ηλικίας από 16 ετών και άνω μπορούν να παρέχουν τη δική τους συγκατάθεση.

 

6. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Μέσω του ιστότοπού μας ή πριν από την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών. Όταν είστε εγγεγραμμένος με το λογαριασμό σας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα λάβουμε τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσα από αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου τους, προκειμένου να βελτιωθεί και να εξατομικευτεί η χρήση του ιστότοπού μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε στον ιστότοπό μας συνδέσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης σαν το facebook και το Instagram.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κοινοποιηθούν τα στοιχεία σας στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσής σας και, πιθανώς, να παρουσιαστούν στο προφίλ που διατηρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να είναι προσβάσιμα σε άλλους στο δίκτυό σας. Συμβουλευτείτε τη δήλωση απορρήτου αυτών των τρίτων μερών παρόχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις πρακτικές.

 

7. COOKIES

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγησή του σε αυτήν, αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη, αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

 

8. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η οικεία νομοθεσία (φορολογική/ ασφαλιστική / εργατική, περί κατασκηνώσεων, κλπ), καθώς και ο σκοπός για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ' όψιν την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα. Επίσης, λαμβάνουμε υπ' όψιν τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα προς εκπλήρωση νομικών μας υποχρεώσεων ή για να ανταποκριθούμε σε καταγγελίες / έλεγχο και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση άσκησης τυχόν αξιώσεων. Αν δεν υπάρχει κάποιος από τους ανωτέρω λόγους τήρησης αρχείου για μεγαλύτερο διάστημα, τα δεδομένα θα διαγράφονται από τα αρχεία μας ή θα καταστρέφονται με ασφάλεια μετά την πάροδο έξι (6) ετών από τη συλλογή τους ή από τη λήξη/λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης.

Ειδικά για τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για πρόσληψη στην επιχείρησή μας κι εφόσον δεν γίνει πρόσληψη τελικά, προβλέπεται διατήρηση αυτών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υποβολή της αιτήσεως του υποψηφίου. Μετά την πάροδο του χρόνου τήρησης, τα βιογραφικά θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.

 

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για την προστασία των δεδομένων σας. Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, όπως φύλαξη σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδος και της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. 

 

10. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα παραπάνω δεδομένα παραμένουν εμπιστευτικά, τα επεξεργάζονται εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι και συνεργάτες μας και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους –πλην των αρμοδίων Δημοσίων / Ρυθμιστικών / Εποπτικών Αρχών, Ασφαλιστικών Φορέων, Δ.ΥΠ.Α ( Πρώην ΟΑΕΔ), Εταιρειών / Οργανισμών / Συλλόγων μέσω των οποίων γίνεται η εγγραφή των παιδιών στην κατασκήνωση και των συνεργατών μας (λογιστικού γραφείου, ΙΤ, ιατρού, δικηγόρου εφόσον χρειασθεί, παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης της ιστοσελίδας μας). Ενδέχεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας εξωτερικός συνεργάτης μας προς διευκόλυνση της επικοινωνίας μας (αποστολή sms/emails). Οι συνεργάτες μας διασφαλίζουν το απόρρητο των δεδομένων και μας παρέχουν τα σχετικά εχέγγυα για την προστασία και ασφάλειά τους. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτες Χώρες.

 

11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Κανονισμός ΓΚΠΔ, στα άρθρα 12 έως 22. Πιο συγκεκριμένα δικαιούστε να πληροφορείστε αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας και για ποιον σκοπό, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λαμβάνετε αντίγραφο αυτών, να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε, να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (Σε αυτήν την περίπτωση θα προβούμε σε διαγραφή μόνον εφόσον δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα δεδομένα σας βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή εφόσον τηρούμε τα δεδομένα σας βάσει συγκατάθεσής σας). Επίσης δικαιούστε να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, καθώς και τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος (γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων»). Έχετε επίσης δικαίωμα να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητάτε την εξαίρεσή σας από την τυχόν αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων.

Στις περιπτώσεις, όπου ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε γνώση της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας είτε μέσω email: dpo@sportcamp.gr , είτε ταχυδρομικώς στην άνω διεύθυνσή μας, είτε να υποβάλετε αυτό αυτοπροσώπως στην γραμματεία μας. Για να κάνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας απλά και αποτελεσματικά μπορείτε να κάνετε χρήση του εντύπου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΚΠΔ κάντε κλικ εδώ.

Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους ενημέρωσης για τις δράσεις/υπηρεσίες/προσφορές μας, κλπ, με την απεγγραφή σας από την υπηρεσία Newsletter της ιστοσελίδας μας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr  .

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, προκειμένου να υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα και να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα νόμιμα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

 

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποτεδήποτε. Τέτοιες τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνεστε σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών εκ μέρους του επισκέπτη.

 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 23 Απριλίου 2024