+30 27440 23999

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Έναρξη εγγραφών ΤΥΔΚΥ/ΤΑΞΥ/ΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ

Έναρξη εγγραφών ΤΥΔΚΥ/ΤΑΞΥ/ΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ

Α΄ κατασκηνωτική περίοδος από 10/06/2019 έως 14/06/2019.

Για τις Β΄ και Γ΄ κατασκηνωτικές περιόδους από 17 /06/2019 έως 28/06/2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΩΣ ΤΥΔΚΥ:

Οι ασφαλισμένοι της Περιφέρειας θα καταθέτουν αιτήσεις στα κεντρικά υποκαταστήματα ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) στις έδρες των Νομών. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή) θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη αποστολή τους (παραλαβή από την Επιτροπή μας το αργότερο μέχρι Πέμπτη 13-6-2019 για την Α΄ περίοδο και μέχρι 28/06/2019 για Β΄ και Γ΄) όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση με την επισήμανση:

Διαχειριστική Επιτροπή Κατασκηνώσεων Βόρειας Πελοποννήσου Ασφαλισμένοι τέως ΤΥΔΚΥ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΩΣ ΤΑΞΥ:

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) της περιοχής τους ή θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη ταχυδρομική αποστολή (παραλαβή από την Επιτροπή μας το αργότερο μέχρι Πεμπτη 13-6-2019 για την Α΄ περίοδο και μέχρι 28/06/2019 για Β΄ και Γ΄) όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση με την επισήμανση:

Διαχειριστική Επιτροπή Κατασκηνώσεων Βόρειας Πελοποννήσου Ασφαλισμένοι τέως ΤΑΞΥ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ:

Οι συνάδελφοι μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά στις κατά τόπους υπηρεσίες του τέως ΙΚΑ ΕΤΑΜ οι οποίες θα τα διαβιβάζουν στην Διαχειριστική Επιτροπή αμέσως μετά τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών. Πληροφορίες: Διαχειριστική Επιτροπή Κατασκηνώσεων Βόρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας – Γούναρη και Κορίνθου 331, Πάτρα ΤΚ 26222 Τηλ:2610367216, 2610321713, 2610318450, 2610367217 ( Μποζίκα Κων., Ιατρού Ελένη,Δημόπουλος Φ. και Μασσαράς Δημ.)