+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΟΠΕΚΑ Αιτήσεις Συμμετοχής

ΟΠΕΚΑ Αιτήσεις Συμμετοχής

Ξεκινά το πρόγραμμα των Παιδικών Κατασκηνώσεων που εντάσσεται στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας, όπως γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΑ.

Το πρόγραμμα αφορά σε πρόγραμμα για 1.500 παιδιά δικαιούχων της Αγροτικής Εστίας.

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ από τις 23 Μαΐου έως και τις 7 Ιουνίου 2022.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων έχουν:

α) παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2021) της υποβολής αίτησης συμμετοχής,

β) παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2022, ανεξαρτήτως του μήνα γεννήσεως.

Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, τα δε τέκνα έχουν δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

 

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ισχύει από 15/6/2022 έως:  

α) 03/09/2022 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από την κατασκήνωση) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 

β) 20/9/2022 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από την κατασκήνωση) για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.