+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Γιατί να επιλέξω μια αθλητική παιδική κατασκήνωση για το παιδί μου;

Γιατί να επιλέξω μια αθλητική παιδική κατασκήνωση για το παιδί μου;

Γιατί να επιλέξω μια αθλητική παιδική κατασκήνωση για το παιδί μου;

Μιλήσαμε σε προηγούμενο άρθρο για τα ποικίλα οφέλη της κατασκηνωτικής εμπειρίας σε διάφορες πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών. Στο παρόν άρθρο θα αναπτυχθούν εν συντομία τα πλεονεκτήματα της επιλογής μιας αθλητικής παιδικής κατασκήνωσης για τα παιδιά και τους εφήβους. Πέρα από την προφανή συμβολή του αθλητισμού στη φυσική κατάσταση και τη σωματική υγεία, έρευνες καταδεικνύουν την καθοριστική του επίδραση και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Πιο αναλυτικά, ο αθλητισμός:

  • Παρέχει ένα πλαίσιο απόκτησης και εξάσκησης των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης με τους άλλους.
  • Προωθεί και καλλιεργεί χρήσιμες αξίες, όπως η ομαδικότητα, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός προς τους συμπαίκτες και η αξία της συλλογικής προσπάθειας.
  • Συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της θετικής αυτοεικόνας, αφού η προσλαμβανόμενη επάρκεια του παιδιού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και της προκλήσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων δύναται να επηρεάσει την αυτοαντίληψη και την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητάς του συνολικά.
  • Συνεπικουρεί στη διαχείριση συναισθημάτων ματαίωσης, θυμού και απογοήτευσης, αφού το παιδί έρχεται σε επαφή με την ήττα και σταδιακά με την κατάλληλη υποστήριξη κατανοεί την αξία της προσπάθειας, αλλά και τη διάσταση της ήττας ως μιας ρεαλιστικής συνθήκης, που επιφέρει διαχειρίσιμα συναισθήματα απογοήτευσης. Έτσι, καλλιεργείται η ψυχική ανθεκτικότητα, η οποία αποτελεί μία πολύ σημαντική δεξιότητα ζωής.
  • Ενισχύει την αυτορρύθμιση και τον αυτοέλεγχο, αφού το παιδί κατανοεί και εφαρμόζει κανόνες, που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των αθλητικών δρώμενων.
  • Καλλιεργεί το συναίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα, το οποίο διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη των κοινωνικών πτυχών της ταυτότητας.
  • Δημιουργεί ευκαιρίες για κοινωνικές συναναστροφές και λήψη αναγνώρισης από τους συνομηλίκους, συνθήκη που συμβάλλει στην αίσθηση αξίας του εαυτού, που αποτελεί απαραίτητο συστατικό των διαδικασιών εξατομίκευσης.
  • Ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αυτονομίας, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της ανεξάρτητης λειτουργίας εκτός του οικογενειακού συστήματος.
  • Συμβάλλει στην απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

 

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφής η συμβολή του αθλητισμού στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, αφού συνιστά ένα ασφαλές πλαίσιο απόκτησης και εξάσκησης πληθώρας δεξιοτήτων και παράλληλα παρέχει ευκαιρίες για βίωση θετικών εμπειριών και συναισθημάτων στα παιδιά. Συνεπώς, η επιλογή μιας αθλητικής παιδικής κατασκήνωσης δύναται να αποτελέσει μια επωφελή εμπειρία για τα παιδιά, συνδυάζοντας τις καλοκαιρινές διακοπές με τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες.

 

 

Δήμου Ελένη-Μαρία.

Ψυχολόγος – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια,

M.Sc. Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία.