+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ξεχασμένα Αντικείμενα

Η κατασκήνωση ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες μέσω της ιστοσελίδας www.sportcampkids.gr, αλλά και μέσω e-mail κατά την εγγραφή του κατασκηνωτή για την λίστα με τα απαραίτητα είδη, τα οποία κάθε παιδί οφείλει να έχει μαζί του κατά τη διαμονή του στην SPORTCAMP.

Συμβουλεύουμε τους γονείς/κηδεμόνες να εφοδιάσουν τους κατασκηνωτές μικρότερης ηλικίας μόνο με τα είδη που αναφέρονται στην προτεινόμενη λίστα και να αποφύγουν αντικείμενα αξίας, των οποίων η χρήση δεν κρίνεται απαραίτητη. Κατά την άφιξή τους οι κατασκηνωτές ενημερώνονται για τη διαδικασία φύλαξης και διαχείρισης προσωπικών αντικειμένων υψηλής αξίας.

Η κατασκήνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια αντικειμένων ούτε οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς αυτών. Κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, η κατασκήνωσή μας προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία συλλογής απολεσθέντων αντικειμένων σε συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο μπορούν οι κατασκηνωτές να αναζητούν τυχόν απολεσθέντα.

Μετά το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου τα απολεσθέντα αντικείμενα αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο χώρο για τους επόμενους 4 μήνες. Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας και εφόσον η κατασκήνωση επιβεβαιώσει ότι έχουν εντοπισθεί οι δικαιούχοι, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να παραλαμβάνουν τα απολεσθέντα αντικείμενα του παιδιού τους από τις εγκαταστάσεις της SPORTCAMP στο Λουτράκι.