+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Επισκεπτήριο Κατασκηνωτών

Το επισκεπτήριο γονέων/κηδεμόνων στην κατασκήνωση μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες μόνο περιπτώσεις, αποκλειστικά και μόνον εφόσον υπάρξει ειδική ανάγκη που τo επιβάλλει.

Στις περιπτώσεις αυτές οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να επικοινωνούν με την γραμματεία της κατασκήνωσης και να αποστέλλουν σχετικό γραπτό αίτημα μέσω email.

Στις έκτακτες περιπτώσεις επισκεπτηρίων, μόνο ο ένας γονέας / κηδεμόνας (ανά κατασκηνωτή) θα μπορεί να επισκέπτεται, σε προκαθορισμένο ραντεβού