+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Έγγραφα για Ταμεία

Την ημέρα της άφιξης προσκομίζετε στην κατασκήνωση την Κάρτα Κατασκηνωτή σφραγισμένη από το Ταμείο σας μαζί με μία φωτογραφία του παιδιού.

Η κατασκήνωση δεν κάνει δεκτό κατασκηνωτή Ασφαλιστικού Ταμείου χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Την ημέρα της Αναχώρησης του κατασκηνωτή συμπληρώνετε στην κατασκήνωση την Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης.