+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Απαραίτητα Έγγραφα

Κατά την εγγραφή σας παρακαλούμε συμπληρώστε σχολαστικά το Δελτίο Εγγραφής Κατασκηνωτή.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας παρακαλούμε πολύ όπως προσκομίσετε στην κατασκήνωσή μας τα ακόλουθα έγγραφα σε αντίγραφο:

  • Δύο όψεις αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχου
  • Ατομικό βιβλιάριο υγείας κατασκηνωτή (1η και 2η σελίδα)
  • Οικογενειακό βιβλιάριο υγείας (1η και 2η σελίδα)
  • Φορολογική Δήλωση ή εκκαθαριστικό Εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
  • Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ κατασκηνωτή