+30 27440 23999

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Έναρξη Εγγραφών ΤΑΥΤΕΚΩ

Έναρξη Εγγραφών ΤΑΥΤΕΚΩ

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

Α’ κατασκηνωτική περίοδος 10/06/2019 έως 14/06/2019

Β’ κατασκηνωτική περίοδος 18/06/2019 έως 28/06/2019

Γ’ κατασκηνωτική περίοδος 18/06/2019 έως 28/06/2019

Στις ανωτέρω ημερομηνίες αιτήσεων για τις Β’ και Γ’ κατασκηνωτικές περιόδους, θα πραγματοποιηθούν εγγραφές και για το πρόγραμμα παιδιών με ειδικές δεξιότητες (Δ΄περίοδος) ήτοι 18/06/2019 έως 28/06/2019

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΤΑΥΤΕΚΩ