+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΟΑΕΔ

  • Η SPORTCAMP φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι κατασκηνωτές μέσω του επιδοτούμενου αυτού προγράμματος κατά την διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων. Οι μικροί μας φίλοι έχουν την δυνατότητα επιλογής του προγράμματος που επιθυμούν να συμμετέχουν σε μία από τις 15νθήμερες περιόδους.
     

Δικαιούχοι προγράμματος ΟΑΕΔ

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) τέκνων που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2022, με  πραγματικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€.
 

Κατηγορίες δικαιούχων:

α) ασφαλισμένοι/νες που συγκεντρώνουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες από την ασφάλισή τους στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων του ΟΑΕΔ ή/και τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, όπως ισχύει, ή/και τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012,

β) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής για τα παιδιά των δικαιούχων

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται: Τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων της παρ. 1 του παρόντος που γεννήθηκαν από 01.01.2006 έως 14.06.2016, όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω αρμοδίου δημοσίου φορέα ή, όπως ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση. Τα ως άνω ηλικιακά όρια είναι δυνατόν να επανακαθοριστούν στη δημόσια πρόσκληση με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Για την εγγραφή σας στα επιδοτούμενα κατασκηνωτικά προγράμματα ΟΑΕΔ, πατήστε εδώ