+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ιδιωτική Εγγραφή

Για τους ιδιώτες πελάτες της κατασκήνωσής μας προσφέρουμε διάφορες επιλογές προγραμμάτων και εκπτωτικών πακέτων σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο.