+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ασφαλιστικά Ταμεία

Η κατασκήνωση SPORTCAMP συνεργάζεται με Ασφαλιστικά Ταμεία και άλλους Φορείς Δημοσίου Δικαίου οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο ή μέρος του ποσού συμμετοχής στην κατασκήνωσή μας.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Υπάλληλοι και συνταξιούχοι του τ. ΕΦΚΑ νυν e- ΕΦΚΑ, οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι υπάλληλοι του τ. ΕΤΕΑΕΠ νυν e- ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΞΥ, οι ασφαλισμένοι του Τομέα τ. ΤΥΔΚΥ, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Διευθύνσεων του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, του τ. ΕΤΑΑ-ΤΠΔΑ, του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, του τ. ΟΑΕΕ, του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, του τ. ΤΠΔΕ, τ. ΤΑΠΙΤ, οι συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, οι ασφαλισμένοι , οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ. ​

Διαδικασία εγγραφής:

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον e-ΕΦΚΑ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του e- ΕΦΚΑ (www.efka.gr )