+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ασφαλιστικά Ταμεία

Η κατασκήνωση SPORTCAMP συνεργάζεται με Ασφαλιστικά Ταμεία και άλλους Φορείς Δημοσίου Δικαίου οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο ή μέρος του ποσού συμμετοχής στην κατασκήνωσή μας.
Τα συμβεβλημένα ασφαλιστικά ταμεία και φορείς για το 2020 θα αναρτηθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας.